Komunikacija između Korisnika i tvrtke Humed pharma d.o.o. odvija se pisanim putem e-mailom, a prigovori, zahtjevi i pritužbe kao i odgovori na njih dostavljaju se u zakonom propisanim rokovima i to Zakonom o zaštiti potrošača, Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka i sl.

Predugovorne obavijesti čine dio ugovora sklopljenog na daljinu, zajedno sa specifikacijama i cijenom kupljenog proizvoda te će se prije potvrđivanja narudžbe za kupnju pojedinog proizvoda od kupca tražiti da iste prihvati, da je upoznat sa istim , suglasan, dok će nakon potvrđivanja narudžbe sklapanja ugovora iste biti dostavljene kupcu putem elektroničke pošte kojom se potvrđuje da je ugovor sklopljen. Kada kupac potvrdi narudžbu i izvrši plaćanje ugovor se smatra sklopljenim, a prodavatelj se obvezuje kupcu poslati potvrdu da je narudžba zaprimljena.

Korištenjem usluga internet trgovine prihvaćate ove uvjete prodaje, odnosno primate na znanje predugovorne obavijesti sadržane u ovom tekstu. Ako niste suglasni s uvjetima, nemojte koristiti ovu stranicu niti putem nje naručivati proizvode.

 • Ova Web stranica sadrži informacije o proizvodima i uslugama tvrtke Humed pharma d.o.o te služi kao elektroničko prodajno mjesto- internet trgovina.
 • Kupnju i dostavu proizvoda moguće je izvršiti na području Republike Hrvatske
 • Kupnjom proizvoda putem internetske trgovine smatra se da je korisnik pročitao , primio na znanje sve navedene obavijesti i slijedom toga prihvatio opće uvjete poslovanja
 • Kupac fizička osoba može biti samo punoljetna osoba. Za postupanje suprotno ovoj odredbi prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost
 • Kupci su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja obrasca za narudžbu
 • Prodavatelj zadržava pravo neprihvaćanja narudžbe ukoliko postoji sumnja za zlouporabu
 • Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti , mijenjati sadržaj ovih općih uvjeta , asortiman proizvoda, cijene istih , druge podatke vezane uz internetsku trgovinu kao i sav ostali sadržaj zbog čega su kupci dužni prije svake kupovine pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa prodavatelja bilo kakve odgovornosti.

Glavna obilježja robe

 • Proizvodi su prikazani opisno za svaki proizvod zasebno, uz detaljni prikaz pomoću nekoliko fotografija, za svaki proizvod zasebno
 • Proizvodi i usluge koje je moguće kupiti postavljeni su na internetskoj stranici, a uz svaki prikazan proizvod navedeni su podaci o specifikaciji proizvoda i cijene.

Način i rok dostave

Ovisno o trenutnoj raspoloživosti artikla, Humed pharma d.o.o. će sve narudžbe poslati u roku 1-3 radna dana (subota, nedjelja i praznici su isključeni) od dana narudžbe, ukoliko se narudžba plaća pouzećem, odnosno od 1-3 radna dana od dana uplate kupoprodajne cijene na račun Humed pharme, ako se narudžba plaća virmanom. Ukoliko Vam nećemo moći isporučiti pošiljku u navedenom roku ili uopće, o tome ćemo Vas obavijestiti. Vi pritom možete odlučiti hoćete li prekinuti narudžbu ili pričekati da naručeni proizvod postane dostupan.

Dostavu vršimo dostavnom službom GLS.

Kako bismo osigurali što kvalitetniju komunikaciju između Vas i dostavne službe, dostavljaču ćemo proslijediti Vaš mail i kontakt broj telefona koji ste nam naveli prilikom registracije.

Humed pharma d.o.o. ne preuzima odgovornost u slučaju kašnjenja isporuke zbog više sile.

Kupci su dužni pošiljku preuzeti i pregledati pred dostavljačem, a sve kako bi se izbjegle naknadne reklamacije zbog mogućnosti oštećenja pošiljke prilikom dostave. Sva vidljiva oštećenja pošiljke prilikom preuzimanja robe, a prije samog otvaranja paketa, kupci su dužni prijaviti dostavljaču na zapisnik i obavijestiti Humed pharmu o istom.

Ukoliko kupac ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, Humed pharma d.o.o. zadržava pravo zahtijevati nadoknadu troškova manipulacije, transporta i drugih mogućih troškova.

Za iznos narudžbe manji od 300,00 kuna cijena dostave je 35 kn unutar Republike Hrvatske. U slučaju da se zbog veličine narudžbe iznos dostave razlikuje od navedenog, obavijestit ćemo Vas telefonskim putem.

Za iznos narudžbe iznad 300,00 kn dostava je besplatna unutar Republike Hrvatske.

Za narudžbe izvan Republike Hrvatske dostava se naplaćuje prema važećim cijenama dostavne službe, o čemu ćemo Vas naknadno obavijestiti.

Zamjena, povrat robe i reklamacija

Kupac ima pravo na povrat proizvoda u slijedećim slučajevima:

 • isporuka koja nije naručena
 • isporuka koja ima grešku ili oštećenje
 • ostali slučajevi sukladno zakonskim okvirima

1. Zamjena robe

U slučaju kada kupljeni proizvod ima nedostatak , a kupac je na vrijeme obavijestio prodavatelja, kupac može tražiti zamjenu kupljenog proizvoda. Proizvodi sa vidljivim oštećenjima, proizvodi koje je kupac pokušao popraviti ili prepraviti i proizvodi koji su oštećeni zbog neprikladne upotrebe nije moguće zamijeniti.

2. Postupak reklamacije

Prodavatelj će odobriti povrat proizvoda kupcu nakon opravdane reklamacije zaprimljene isključivo pismeno putem elektroničke pošte. U tom slučaju molimo vas da nam pošaljete informacije s brojem narudžbe , računom i opisom reklamacije e-mailom na info@humed-pharma.hr. Na zaprimljen prigovor prodavatelj će potrošaču odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana. Prodavatelj će smatrati reklamaciju valjanom ako pregledom proizvoda utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača. U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. U slučaju nemogućnosti isporuke drugog proizvoda, prodavatelj će nadoknaditi kupcu vrijednost proizvoda koju nije više u mogućnosti isporučiti.

3. Jednostrani raskid ugovora o kupnji proizvoda

Prema Zakonu o zaštiti potrošača kupac je ovlašten jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to, u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, ukoliko je proizvod neotvoren i nekorišten. Rok otkazivanja ugovora počinje teći od dana kada je kupac primio proizvod. Kupac mora obavijestiti prodavatelja o otkazivanju ugovora pismeno putem elektroničke. Ugovor se smatra otkazanim kada prodavatelj primi pismenu obavijest o čemu će bez odgađanja obavijestiti kupca elektroničkom poštom. Kupac mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je sukladno Cl.74 Zakona o zaštiti potrošača , obavijestio prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor. Prodavatelj se obvezuje kupcu vratiti cjelokupan iznos uplaćenih sredstava u roku od 14 dana, a rok počinje teći od dana kada proizvod bude vraćen prodavatelju. Kupac koji iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora dužan je sam snositi izravne troškove povrata proizvoda. Sukladno Cl.77 st.5 Zakona o zaštiti potrošača kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koji je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom. Prodavatelj utvrđuje uvjete povrata – postotke umanjena iznosa povrata kupcu uslijed umanjenja vrijednosti proizvoda.

Kupac je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid obavijestiti prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem elektroničke pošte na info@humed-pharma.hr

Ako kupac jednostrano raskine ugovor Humed pharma d.o.o. izvršit će povrat novca zaprimljen od kupca, uključujući i troškove dostave, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je zaprimljena odluka kupca o jednostranom raskidu ugovora. Troškove povrata robe snosi kupac osim ako je razlog povrata odgovornost prodavatelja. Povrat novca bit će izvršen na način na računu ili pouzećem.

Povrat novca može se izvršiti tek nakon što roba bude vraćena ili nakon što je kupac dostavio dokaz da je roba poslana nazad. Robu je kupac dužan vratiti odmah, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada je kupac uputio odluku o jednostranom raskidu. Robu vratite poštom ili osobno na dokaziv način na našu mail adresu info@humed.pharma.hr

Smatra se da je kupac izvršio svoju obvezu povrata na vrijeme, ako prije isteka naprijed navedenog roka pošalje/ dostavi na dokaziv način. Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno utvrditi funkcionalnost robe. Ukoliko je proizvod vraćen neispravnim, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije, te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana smatra se da kupac nije ispunio svoju obvezu povrata robe , te prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

4. Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:

 • ugovor o uslugama prodavatelja u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak kupca, te uz njegovu potvrdu da je upoznat sa činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovog odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena
 • predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji kupca ili koja je jasno prilagođena kupcu
 • predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo ističe rok upotrebe

Trajanje ugovora

Ugovor koju kupac sklapa s prodavateljem jednokratan je ugovor o kupoprodaji proizvoda na daljinu koji je konzumiran isporukom robe te izvršenim plaćanjem od strane kupca , u slučaju da ne bude raskinut. Ove predugovorne obavijesti sastavni su dio ugovora.

Završne odredbe

Za sve što nije uređeno ovim uvjetima korištenja primjenjuje se Zakon o elektroničkoj trgovini (webshop), Zakon o zaštiti potrošača , Zakon o obveznim odnosima i drugi zakonski propisi koji djelom uređuju pojedina pitanja iz ovog područja.

Prodavatelj i kupac će sve eventualne sporove nastojati riješiti sporazumno, a ako u tome nikako ne bi uspjeli, nadležan je nadležni sud u Zagrebu.

Prihvaćanjem ovih uvjeta prodaje kupac pristaje na odredbe ovih uvjeta te prihvaća da oni čine sastavni dio kupoprodajnog ugovora.

Plaćanje

 1. a) Plaćanje gotovinom pri isporuci (pouzećem) ili preuzimanjem u našim prostorima. U slučaju plaćanja pouzećem, korisnik usluge iznad 300 kn ne plaća dostavu, no prilikom plaćanja robe ispod 300 kn naplaćuje se dodatno i poštarina.

Cijena dostave 35 kn.

All payments will be effected in Croatian currency. The charged amount on your credit card account is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations.

Humed pharma d.o.o.

Društvo s ograničenom odgovornošću za promet medicinskim proizvodima

OIB: 25655203436

MBS: 080830723

Žiro račun Erste Bank, Jadranski trg 3A, 51000 Rijeka
IBAN HR9424020061100882182
SWIFT: ESBCHR22

Žiro račun Raiffeisen Bank Austria d.d. 10000 Zagreb
IBAN HR5824840081106389744
SWIFT: RZBHHR2X

Sjedište: Miramarska 36, 10000 Zagreb, Croatia

Poslovnica: Koturaška 69, 10000 Zagreb, Croatia